Nhảy đến nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!

Văn hóa - Xã hội

Văn Quan triển khai tiêm vắc xin phòng Covid -19 năm 2021

Trong 02 ngày 28, 29/4/2021 Trung tâm Y tế huyện Văn Quan triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt I năm 2021 cho 242 cán bộ, nhân viên làm việc trong ngành y tế từ huyện đến các xã, thị trấn, lãnh đạo, trưởng, phó các phòng Công an huyện, khu vực tiêm phòng được bố trí tại phòng tiêm ngoại trú, khoa Phòng khám tầng II Trung tâm Y tế huyện.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội