Nhảy đến nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 22 January 2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Trụ sở: Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3830.018; Fax: (0205) 3830.163.

Email: trangttdtvq@langson.gov.vn ; trangttdt.vanquan.ls@gmail.com

Số tt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Triệu Đức Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Trưởng Ban Biên tập

0852 050 683;

0205 3830013

2

Lương Đình Toại

Chánh Văn phòng

HĐND&UBND huyện 

Phó Trưởng ban

Thường trực Ban Biên tập

 

 

00984 838 246;

0205 3830012