Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020

Ngày 20/1/2020, UBND huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

Anh 1_64.png

Đồng chí Lương Mai Tú, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo quyết định

 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách năm 2020

Anh 2_66.png

Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện dự Hội nghị

Anh 3_59.png

Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện dự Hội nghị

Tại Hội nghị, UBND huyện Văn Quan đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2020 như: Tập trung phát triển kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên; tổng diện tích gieo trồng đạt 9.000ha; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra là 23 tỷ đồng; phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Anh 4_43.png

Đồng chí Nguyễn Đình Đại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại cuộc Hội nghị

Anh 5_21.png

Điểm cầu UBND xã Tràng Các

Anh 6_12.png

Điểm cầu UBND xã Bình Phúc

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. UBND huyện Văn Quan đã đề ra phương châm hành động là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa các giải pháp thành các chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý để đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu trong năm 2020./.                                

                                                                                                            Kim Loan - Hoàng Hải

                                                                                                           Trung tâm VHTT&TT