Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Văn Quan ngân hàng, Kho bạc hoạt động thông suốt trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Để chủ động phòng tránh dịch Covid-19 các đơn vị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho Bạc Nhà nước huyện Văn Quan đã xây dựng các phương án hoạt động của đơn vị đảm bảo thường xuyên, liên tục, trang bị đầy đủ khẩu trang cho giao dịch viên tại quầy, bố trí nước rửa tay miễn phí cho khách hàng, khách hàng đến giao dịch giữ khoảng cách tối thiểu 2m theo quy định phòng chống dịch tại công sở.

anh 1 (1)_3.png

Khách hàng đến giao dịch tại quầy Ngân hàng nông Nghiệp huyện Văn Quan.

anh 2_49.png

Giao dịch viên Kho Bạc Nhà nước huyện Van Quan tiếp nhận các giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị.

anh 3_47.png

Giao dịch viên Kho Bạc Nhà nước huyện Van Quan tiếp nhận các giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị.

Các đơn vị đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của ngành, bố trí tối thiểu 50% lãnh đạo và cán bộ luân phiên làm việc tại cơ quan và 50% trực làm việc tại nhà, chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 4 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có giải pháp lãnh đạo và cán bộ luân phiên làm việc tại cơ quan đảm bảo các giao dịch hoạt động liên tục như; rút tiền tại quầy giao dịch, tại cây ATM, gửi tiền, chuyển tiền và thực hiện các dịch vụ thanh toán cũng như cung ứng các sản phẩm dịch vụ tiện ích, nhất là dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu của khách hàng, tuy nhiên số lượng giao dịch của một tuần gần 400 giao dịch, số lượng này chỉ bằng một ngày trước khi thực hiện cách ly toàn xã hội. Đối với Kho Bạc Nhà nước huyện chỉ trong vòng một tuần đầu tháng 4 đã tiếp nhận gần 300 giao dịch chủ yếu thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, chuyển lương, phụ cấp lương và các khoản chi thường xuyên khác của các đơn vị đảm bảo kịp thời, thông suốt và có gì vướng mắc. Không chỉ riêng nhận giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến bên cạnh đó đơn vị còn bố trí bàn vào sổ giao, nhận để khách hàng đến giao dịch đặt chứng từ tại bàn, sau đó giao dịch viên của Kho Bạc sẽ tự ra lấy tránh tiếp xúc 02 người trở lên.

anh 4_33.png

Kho Bạc và Ngân hàng nông Nghiệp huyện Văn Quan bố trí 50% lãnh đạo, cán bộ làm việc tại cơ quan.

anh 5_23.png

Kho Bạc và Ngân hàng nông Nghiệp huyện Văn Quan bố trí 50% lãnh đạo, cán bộ làm việc tại cơ quan.

Việc bố trí lãnh đạo, cán bộ luân phiên làm việc cần thiết tại công sở và sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà hạn ché tối đa việc tiếp xúc đông người nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe con người đồng thời đảm bảo công việc thông suốt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn huyện./.                                                

                                                                                                               Ngọc Khoa - Xuân Tùng

                                                                                                               Trung Tâm VHTT&TT