Nhảy đến nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan họp rà soát danh mục các công trình dự án thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 –2030

Ngày 27/4/2021, UBND huyện Văn Quan tổ chức họp rà soát danh mục các công trình dự án thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 –2030 huyện Văn Quan.

dat1.jpg

Họp rà soát danh mục các công trình dự án thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 –2030.

dat2.jpg

Đại biểu dự họp.

Phương án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Quan được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất từ các sở, ngành cấp tỉnh; các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, phường; các dự án đầu tư và cân đối quy hoạch phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của từng xã, thị trấn. Trong đó từng chỉ tiêu sử dụng đất được cân nhắc, tính toán, cân đối kỹ lưỡng để vừa tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp trên phân bổ, vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, địa phương. Phương án Quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021 -2030 bố trí diện tích quy hoạch các loại đất chính như sau: Đất nông nghiệp 45.839,51ha, chiếm 83,71% tổng diện tích tự nhiên; Đất phi nông nghiệp 4.472,62ha, chiếm 8,17% tổng diện tích tự nhiên; Đất chưa sử dụng 4.444,74 ha, chiếm 8,12% tổng diện tích tự nhiên. Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Quan có ý nghĩa rất quan trọng với công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Đây là căn cứ, cơ sở để thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn.

dat3.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Văn Quan phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đối với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030; danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 trên địa bàn huyện./.

Hoàng Hiền – Xuân Tùng

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan