Skip to main content

Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh kiểm tra tại huyện Văn Quan

Ngày 12/11/2020, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Lê Văn Bền, Đại tá Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Hội đồng GD QPAN tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2020 tại huyện Văn Quan.

Anh 1 (1)_4.png

Đồng chí Lê Văn Bền, Đại tá Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Hội đồng GD QPAN tỉnh

 Trưởng đoàn quán triệt nhiệm vụ kiểm tra

Anh 2_7.png

Đồng chí Triệu Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện

của Hội đồng giáo dục QPAN huyện

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã chia làm 3 tổ: Tại UBND huyện, kiểm tra hệ thống văn bản của Hội đồng Giáo dục QPAN huyện và kiểm tra nhận thức đối với 10 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3. Tại xã Bình Phúc, kiểm tra công tác triển khai thực hiện của xã và kiểm tra nhận thức đối với 5 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 4. Tại trường THPT Lương Văn Tri, kiểm tra về quán triệt văn bản, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục QPAN và dự kiểm tra 1 tiết giảng của 1 giáo viên phụ trách môn giáo dục QPAN.

Anh 3_9.png

Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh

Anh 4_9.png

Hoạt động kiểm tra tại trường THPT Lương Văn Tri

Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận những cố gắng của Hội đồng Giáo dục QPAN huyện trong thời gian qua đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện. Các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị tốt văn bản, hồ sơ, tài liệu. Thời gian tới: Ban Chỉ huy Quân sự huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và văn bản của cấp trên về công tác quốc phòng quân sự địa phương; xác định giáo dục QPAN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên đặc biệt là đối tượng thanh niên, học sinh; tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh; chăm lo đồi sống của cán bộ, nhân dân, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội; cấp ủy, chính quyền huyện nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở để nâng cao chất lượng công tác giáo dục QPAN; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn./.                                                                                 

                                                                                                             Kim Loan - Hoàng Hải

                                                                                                            Trung tâm VHTT&TT