Skip to main content

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 22 January 2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Trụ sở: Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3830.018; Fax: (0205) 3830.163.

Email: trangttdtvq@langson.gov.vn ; trangttdt.vanquan.ls@gmail.com

Số tt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đổng Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Trưởng Ban Biên tập

0912111550;

0205 3830013

2

Triệu Đức Dũng

Chánh Văn phòng

HĐND&UBND huyện 

Phó Trưởng ban

Thường trực Ban Biên tập

 

 

01252050683;

0205 3830012