Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện Văn Quan thả 368 kg cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái

Ngày 01/4/2022 huyện Văn Quan tổ chức hoạt động thả 280 kg cá bổ sung tại Hồ Rọ Tý, xã Tú Xuyên, sông MôPhia, khu Đầu Bè, phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, góp phần thiết thực tái tạo và phục hồi nguồn lợi, đa dạng hóa các giống, loài thủy sản trong các vùng nước tự nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn huyện.

Ảnh 1_8.pngToàn cảnh buổi thả cá, bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái tại khu Đầu Bè, phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

Ảnh 2_6.pngCác đại biểu dự buổi thả cá

Ảnh 3_7.pngCác đại biểu dự buổi thả cáẢnh 4_5.pngCác đại biểu dự buổi thả cá

Thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, theo đó huyện Văn Quan thả 24.000 con cá khỏe mạnh, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tỷ lệ sống đạt cao và có khả năng thích nghi tốt với môi trường, cá được thả tại Hồ Rọ Tý xã Tú Xuyên, sông MôPhia (Đập Bản Quyền) khu Đầu Bè, phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan. Các loại giống thuỷ sản được thả ra các hồ, đập bao gồm: cá Mè trắng, cá Trôi, cá Trắm và cá Chép, có tổng trọng lượng 368kg, tương đương với tổng kinh phí thực hiện 70.452.000đ từ nguồn ngân sách huyện năm 2022. Đây là dịp để tuyên tuyên truyền phổ biến về Luật Thủy sản năm 2017, xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giữ cân bằng hệ sinh thái. Đồng thời làm tốt công tác quản lý khai thác, xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản bằng thuốc nổ, xung điện, hóa chất độc hại hủy diệt nguồn lợi thủy sản, từng bước xã hội hóa công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản để Nhân dân khai thác sau này.

Ảnh 5_2.pngĐồng chí Triệu Đức Dũng Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phát biểu khai mạc tại buổi thả cá

Ảnh 6.pngCác đồng chí lãnh đạo Tỉnh, Huyện và bà con Nhân dân thả cá tại khu Đầu Bè, phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

Ảnh 7.pngCác đồng chí lãnh đạo Tỉnh, Huyện và bà con Nhân dân thả cá tại khu Đầu Bè, phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn QuanẢnh 8.pngCác đồng chí lãnh đạo Tỉnh, Huyện và bà con Nhân dân thả cá tại khu Đầu Bè, phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

Thông qua hoạt động thả cá nhằm tuyên truyền cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống, từ đó cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần ổn định sản xuất, cải thiện đời sống cho Nhân dân sống tại các vùng sông, suối, hồ trên địa bàn huyện./.

                                                                     Ngọc Khoa - Xuân Tùng