Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện Văn Quan có hơn 1.100 cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Ngày 09/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến  từ tỉnh đến điểm cầu các huyện, thành phố và các điểm trường trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Văn Quan, có sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện và hơn 1.100 cán bộ quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện.

ảnh 1_9.jpgHội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 tại điểm cầu huyện Văn Quan

Tại lớp bồi dưỡng các học viên được truyền đạt những nội dung về: những vấn đề cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề năm 2022 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành địa phương; những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh nổi bật 6 tháng đầu năm 2022; một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

ảnh 2_9.jpgHội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 tại điểm cầu huyện Văn Quan

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và cập nhật các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đó, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương./.

HOÀNG HIỀN- QUỐC MỪNG