Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện Văn Quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn

Ngày 17/5/2022, UBND huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn tại xã Điềm He.

tt1_2.pngHội nghị Tập huấn, tuyên truyền Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn tại xã Điềm He

Tại Hội nghị tập huấn, hơn 100 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; cán bộ công chức xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn, khối phố; đại diện một số hộ kinh doanh, cá nhân tiêu biểu các xã Điềm He, Khánh Khê, Đồng Giáp, Tràng Các được nghe triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của  HĐND  tỉnh về sửa đổi, bổ sung  một  số Điều  của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019  về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển  hợp  tác,  liên kết  sản  xuất  và  tiêu  thụ sản  phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn  tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025.

tt2.JPGCác đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn

tt3.JPGCác đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn

t4.JPGCác đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn

Thông qua Hội nghị tập huấn đã góp phần trao đổi, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn các xã./.

Hoàng Hiền - Xuân Tùng