Nhảy đến nội dung

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Văn Quan và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp.

Chiều ngày 11/10/2021, Huyện ủy huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Huyện ủy Văn Quan và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam về công tác đào tạo nghề và giải quyết  việc làm cho lao động địa phương giai đoạn 2019 – 2021, triển khai thực hiện giai đoạn 2022 – 2025.

cd1.jpg

Huyện ủy Văn Quan và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp tại huyện Văn Quan.

Trong 3 năm thực hiện, Huyện ủy Văn Quan và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Quy chế phối hợp. Hng năm, Huyện ủy Văn Quan và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch cụ thể, định kỳ hàng quý, 6 tháng có trao đổi thông tin kịp thời. Qua công tác tuyên truyền cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và người lao động đã nhận thức đầy đủ về công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Hiện nay huyện Văn Quan có 47 lao động đang làm việc và học tập tại Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, 100% người học, sau khi tốt nghiệp được bố trí vào làm việc ngay theo đúng cam kết, ngày công tối thiểu đảm bảo đạt 672.000đ khi hoàn thành định mức lao động, hầu hết đạt gần 800.000đ đến 1.000.000đ/công. Có nhiều lao động là gương công nhân điển hình  thuộc Tập đoàn như: em Linh Văn Ngân, Hoàng Văn Phố, Nông Văn Trần, đều có thu nhập trung bình từ 15 triệu đến 18 triệu đồng/ tháng.

cd2.jpg

cd3.jpg

Huyện ủy Văn Quan và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp tại huyện Văn Quan.

Giai đoạn 2022 - 2025, Huyện ủy Văn Quan và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế phối hợp về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương, phấn đấu hằng năm đạt 40 lao động trở lên đi học tập và làm việc tại Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam./.

HOÀNG HIỀN- HOÀNG HẢI

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan