Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Văn Quan Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2022

Ngày 19/01/2022 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01/2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại điểm cầu Huyện ủy huyện Văn Quan có đồng chí Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; và các tổ chức chính trị xã hội huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

anh 1_73.pngToàn cảnh các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Huyện ủy huyện Văn Quan

anh 2_87.pngToàn cảnh các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Huyện ủy huyện Văn Quan

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại Trung ương đã trình bày về tình hình thế giới và khu vực năm 2021. Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương thông qua kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021 với việc tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh tại 61/63 tỉnh, thành. Hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518; xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973. Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp; phát huy hiệu quả App thông tin Tuyên giáo; duy trì các hoạt động bồi dưỡng tập huấn và đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định… Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta…

anh 3_88.pngĐại diện Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin chuyên đề, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra thuận lợi, khó khăn, kiến nghị của các địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền miệng. Đồng thời, thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với việc tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh năm 2022.

anh 4_65.pngCác đại biểu dự Hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 15 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2021./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn