Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Văn Quan công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Từ đầu năm 2022 đến nay, Huyện ủy huyện Văn Quan đã công bố 30 quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2020 - 2025.

anh 1_138.pngToàn cảnh Lễ công bố Quyết định Chỉ định tham gia Ban chấp hành và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện Văn Quan, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Công an huyện Văn Quan.

 

Trên cơ sở Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 10/3/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả: 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ ở cấp cơ sở, cấp huyện và đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030 (2026-2031); riêng đối với các chi bộ trực thuộc 03 Đảng bộ cơ quan mới thành lập Đảng bộ Khối Nội chính, Khối Kinh tế, Khối Văn hóa - Xã hội sẽ thực hiện công tác quy hoạch ngay sau khi ban hành quyết định thành lập.

anh 2_147.png

Các đại biểu dự Lễ công bố Quyết định.

anh 3_149.pngCác đại biểu dự Lễ công bố Quyết định.

Kết quả b nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động đảm bảo đúng quy định, đã thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với 30 trường hợp diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó: Ch định tham gia cấp ủy 05 đồng chí, giới thiệu ứng cử 16 đồng chí; hiệp y điều động, bổ nhiệm 03 đồng chí; hiệp y bổ nhiệm lại 02 đồng chí; bổ nhiệm 01 đồng chí; điều động bổ nhiệm 02 đồng chí, Quyết định Chỉ định 01 đồng chí tham gia Ban Chấp hành và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2020 - 2025.

anh 4_118.pngĐồng chí Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ công bố Quyết định.

 

            Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ là một trong những biện pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Qua công tác này nhằm phát hiện, bồi dưỡng năng lực, sở trường của cán bộ ở các vị trí công tác mới; Huyện ủy huyện Văn Quan mong muốn các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thiện về mọi mặt, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

anh 5_61.pngLãnh đạo Huyện ủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Phùng Thế Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2020 - 2025

          Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của các đồng chí  lãnh đạo Huyện ủy, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trên cương vị công tác mới hứa sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn