Nhảy đến nội dung

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Văn Quan tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Ngày 19/10/2021, Huyện ủy Văn Quan tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, bằng hình thức trực tuyến với các xã, thị trấn.

tt1_1.png

tt2_3.png

Huyện ủy Văn Quan tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Sau 10 năm triển khai thực hiện các Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; các Đề án thực hiện “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án đồng bộ, đạt hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm thực hiện, chất lượng từng bước được nâng lên, tạo sự thống nhất trong hành động, qua đó đoàn kết trong nội bộ được giữ vững. Các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn; việc sắp xếp, hoàn thiện mô hình chi bộ trực thuộc đảng ủy được quan tâm thực hiện kịp thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, địa phương. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được duy trì và ngày càng tăng, không có cơ sở Đảng yếu kém. Công tác phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Đảng bộ huyện Văn Quan có 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 33 chi bộ cơ sở, 5.381 đảng viên. Huyện có 11 cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Khối cơ quan trực thuộc UBND huyện gồm có 11 phòng chuyên môn, 58 đơn vị sự nghiệp. Các tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn huyện luôn thực hiện nghiêm túc Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

tt3_3.png

tt4_0.png

Huyện ủy Văn Quan tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

 Huyện ủy huyện Văn Quan phấn đấu đến năm 2025 và năm 2030, hằng năm, tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; 100% tổ chức cơ sở đảng và chi bộ đảng xây dựng, bổ sung kịp thời quy chế làm việc bảo đảm chất lượng, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng. Hằng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mỗi năm kết nạp mới từ 120 đảng viên, đến năm 2030 có hơn 6.800 đảng viên, đạt tỷ lệ trên 12% tổng dân số toàn huyện; có trên 95% tổ chức cơ sở đảng, 95% chi bộ trực thuộc đảng ủy đạt chuẩn về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đạt 90% trở lên; không có Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố chưa là đảng viên./.

HOÀNG HIỀN- HOÀNG HẢI

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan