Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo giới thiệu dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 29/6/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo tuyên truyền, giới thiệu dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn tại huyện Văn Quan

ht1_1.pngSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo tuyên truyền, giới thiệu dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn tại huyện Văn Quan

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn của Ngân hàng ADB; giới thiệu các gói vốn cạnh tranh hỗ trợ bổ trợ cho các doanh nghiệp, các nhóm sản xuất đầu tư, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp Quế, Hồi, Thạch đen và Rau an toàn; các bước triển khai thực hiện cấp vốn và thực hiện dự án thuộc gói vốn cạnh tranh hỗ trợ bổ trợ cho các doanh nghiệp, các nhóm sản xuất đầu tư, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp Quế, Hồi, Thạch đen và Rau an toàn.

Dự án Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn đóng vai trò quan trọng nhằm thu hút đầu tư từ phía tư nhân, cải thiện hiệu quả kinh tế, xã hội tại khu vực nông thôn nhằm nâng cao đời sống; phát triển vùng sản phẩm Quế, Hồi, Thạch đen và Rau an toàn để từng bước hình thành vùng hàng hóa tập trung của ngành nông nghiệp thông qua các gói vốn cạnh tranh hỗ trợ trực tiếp đồng thời giúp các đối tượng có nhu cầu tiếp cận đăng ký thực hiện các gói vốn thông qua các tác nhân tư nhân là doanh nghiệp và các nhóm sản xuất (HTX) đầu tư, phát triển chuỗi giá trị Quế, Hồi, Thạch đen và Rau an toàn. Các gói vốn cạnh tranh nhằm giúp hiện đại hóa doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp sau thu hoạch quy mô nhỏ có thể thiết lập được cơ sở hạ tầng và hệ thống tập kết sản phẩm, sơ chế, đảm bảo chất lượng.

ht2_1.pngSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo tuyên truyền, giới thiệu dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn tại huyện Văn Quan

Thông qua Hội thảo nhằm tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, Nhân dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác biết và tiếp cận dự án; đồng thời giúp các đối tượng có nhu cầu tiếp cận đăng ký thực hiện các gói vốn thông qua các doanh nghiệp và các nhóm sản xuất (HTX) đầu tư, phát triển chuỗi giá trị Quế, Hồi, Thạch đen và Rau an toàn. Thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai xây dựng các dự án đầu tư vào nông nghiệp liên quan tới Quế, Hồi, Thạch đen và Rau an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao thu nhập ở vùng nông thôn, từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp và nông thôn phát triển bền vững./.

HOÀNG HIỀN – XUÂN TÙNG