Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Nông dân xã Bình Phúc thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát nguồn vốn tín dụng Ngân Hàng Chính sách Xã hội góp phần nâng cao hiệu quả vốn vay, giảm nghèo bền vững tại địa phương

 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội. Hội Nông dân xã Bình Phúc thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát đối với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, góp phần nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm và chất lượng hoạt động ủy thác, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

ANH_0.jpgHội Nông dân xã kiểm tra mô hình kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách.

Xác định công tác vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát trong đó kiểm tra 100% Tổ tiết kiệm vay vốn (TK&VV) và kiểm tra 90% khách hàng vay vốn do hội nhận ủy thác, đồng thời kiểm tra 100% món vay sau khi giải ngân. Ngoài ra, Hội thường xuyên phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra hoạt động của tổ vay vốn, vận động những hộ vay tham gia các mô hình phát triển kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn vay. Giám sát và đôn đốc ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đúng nhiệm vụ theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết giữa NHCSXH và Tổ trưởng Tổ TK&VV; hàng tháng giám sát các Tổ trưởng Tổ TK&VV tham gia giao dịch tại Điểm giao dịch xã, thường xuyên chỉ đạo Tổ trưởng Tổ TK&VV thực hiện nghiêm túc công tác bình xét cho vay dân chủ, công khai, tập trung sinh hoạt Tổ TK&VV có chất lượng, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn. Tính đến 15/11/2023 Hội Nông dân xã triển khai cho vay 07 chương trình với tổng dư nợ là 8.145 triệu đồng, với 124 hộ vay, tại 6 Tổ TK&VV.

Công tác kiểm tra, giám sát đem lại hiệu quả rõ rệt, nguồn vốn được bảo toàn, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, hoạt động tín dụng chính sách ngày càng đi vào nền nếp, khách hàng sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả góp phần ổn phát triển kinh tế và ổn định chính trị tại địa phương./.

 

 

 

 

 

Hoàng Hiếu

Phòng giao dịch NHCSXH huyện