Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường” tại huyện Văn Quan

Ngày 12/5/2022, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường” tại huyện Văn Quan.

nd1.JPGHội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường” tại huyện Văn Quan

Tại lớp tập huấn, 100 học viên gồm 70 cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Văn Quan và 30 cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Bình Gia được nghe giảng viên là cán bộ Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam truyền đạt các nội dung về  "Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường”; phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn phân loại, xử lý chất thải, nước thải trong sinh hoạt; vai trò của Hội Nông dân bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

nd2.JPGHọc viên tham gia lớp tập huấn

nd3.JPGông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp, Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn mới truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ, hội viên Hội  Nông dân thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Khi trở về cơ sở các học viên sẽ là những tuyên truyền viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

HOÀNG HIỀN – XUÂN TÙNG