Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác hành nghề Y - Dược tư nhân, đối thoại với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực y tế

Ngày 30/3/2023, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác hành nghề Y - Dược tư nhân năm 2022 và gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực y tế. Tại điểm cầu Trung tâm Y tế huyện Văn Quan, có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách về Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Đội Quản lý thị trường số 5, Công an huyện, các cơ sở hành nghề Y - Dược tư nhân trên địa bàn huyện.

anh 1_52.jpgToàn cảnh Hội nghị trực tuyến tải điểm cầu Trung tâm Y tế huyện Văn Quan.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 748 trong đó có 264 cơ sở y và 484 cơ sở dược; chủ yếu tập trung tại thành phố Lạng Sơn, các cơ sở hành nghề y, dược được cấp phép hoạt động, chiếm hơn 1/3 tổng số cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn tỉnh.

Tại huyện Văn Quan có tổng số 23 cơ sở hành ngề  Y - Dược tư nhân, trong đó 19 cơ sở hành nghề dược, 04 cơ sở hành nghề y.

         Nhìn chung hoạt động hành nghề Y - Dược trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt các quy định liên quan đến hành nghề và pháp luật hiện hành, trong năm không sảy ra sai sót chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh. Các cơ sở bán lẻ thuốc rộng khắp đến tuyến xã vùng sâu, vùng xa góp phần đảm bảo thuốc đáp ứng nhu cầu người dân, 100% các cơ sở bán lẻ thuốc đã thực hiện kết nối liên thông phần mềm dược quốc gia để kiểm soát xuất xứ, giá mua vào, bán ra, quản lý việc bán thuốc phải kê đơn theo quy định. Bên cạnh đó vẫn còn cơ sở hành nghề Y - Dược hoạt động khi chưa có Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động theo quy định; hành nghề vượt quá khả năng chuyên môn, phạm vi cho phép, thuốc cấp cứu hết hạn sử dụng; trang thiết bị y tế không kiểm định định kỳ theo quy định.

anh 2_45.jpgCác đại biểu dự Hội nghị.

anh 3_45.jpgCác đại biểu dự Hội nghị.

          Để khắc phục những hạn chế đó trong năm 2023, Sở Y tế sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật về hành nghề Y -Dược tư nhân; thực hiện tốt công tác cấp phép hoạt động và tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp phép hoạt động đối với các cơ sở hành nghề; phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn của Sở Y tế, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố và các hội nghề nghiệp trong công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực hành nghề tư nhân theo quy định của pháp luật. Sau mỗi đợt thanh tra sẽ công bố công khai các cơ sở vi phạm, các cơ sở thực hiện tốt quy định của pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực hành nghề y, dược./.

Ngọc Khoa