Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị

Ngày 15/04/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được kết nối từ trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Tại điểm cầu huyện Văn Quan có đồng chí Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị liên quan.

anh 1_114.pngToàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị tại huyện Văn Quan

anh 2_122.pngToàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị tại huyện Văn Quan

Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm 4 phần chính là: Tình hình; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện. Nghị quyết đánh giá sau 17 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Quan điểm của Nghị quyết đó là: Phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia; phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia. Phát triển và khai thác tối đa kết cấu hạ tầng hiện có nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế toàn vùng, từng tiểu vùng và từng địa phương trong vùng…Nghị quyết cũng đề ra các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát huy thế mạnh, tiềm năng, tạo bước đột phá trong phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và các địa phương trong vùng.

anh 3_123.pngCác đại biểu dự Hội trực tuyến tại điểm cầu huyện Văn Quan

anh 4_97.pngCác đại biểu dự Hội trực tuyến tại điểm cầu huyện Văn Quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước cũng như trong vùng,  khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối vơi vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, mở đường cho những chính sách mới thu hút các nguồn lực để phát triển vùng trung du miền núi Bắc Bộ trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng, có tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh không chỉ đối với các vùng mà còn đối với cả nước./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn