Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Chiều ngày 28/6/2022, UBND huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH, ngày 12/05/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức Dịch vụ thu Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) và ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa Bảo hiểm Xã hội huyện Văn Quan với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện và UBND các xã,thị trấn.

bh1_0.pngHội nghị triển khai thực thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH, ngày 12/05/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức Dịch vụ thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và ký Quy chế phối hợp.

bh2_0.pngHội nghị triển khai thực thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH, ngày 12/05/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức Dịch vụ thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và ký Quy chế phối hợp.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT không phải tổ chức kinh tế giai đoạn từ 2019 đến 05/2022. Trong giai đoạn này Bảo hiểm Xã hội huyện Văn Quan đã phối hợp với các Đại lý thu trên địa bàn huyện trong việc quản lý, khai thác và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, phối hợp trong công tác tuyên truyền.Tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ 143 người lên 268 người; người tham gia BHYT tăng từ 873 người lên 2.723 người. Tổng số tiền đã trích hoa hồng cho các Đại lý là  hơn 500 triệu đồng. Hiện nay toàn huyện có 24 nhân viên Đại lý thu thuộc nhóm  Đại lý thu UBND các xã, thị trấn, tương ứng với 18 điểm thu, mỗi xã, thị trấn 01 điểm thu. Đáp ứng được mục tiêu cũng như nhu cầu mở rộng mạng lưới Đại lý thu trên toàn huyện. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

bh3_0.pngBHXH huyện với UBND các xã, thị trấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện Ký Quy chế phối hợp

Cũng tại Hội nghị đã triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và tổ chức ký Quy chế phối hợp giữa BHXH huyện với UBND các xã, thị trấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung công việc bàn giao giữa các đại lý thu BHXH, BHYT chấm dứt hợp đồng ủy quyền thu cho các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, ký hợp đồng ủy quyền thu để tiếp tục quản lý từ 01/7/2022./.

HOÀNG HIỀN - ĐỨC TÔN