Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho chủ tịch cấp xã là thành viên Ban Đại diện - Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) NHCSXH Huyện Văn Quan

Ngày 19/5/2023, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã, thị trấn là thành viên Ban Đại diện - Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) NHCSXH huyện về công tác liên quan đến hoạt động tín dụng tại NHCSXH.

Đại diện Lãnh đạo UBND xã thảo luận tại hội nghị.jpg

Đại diện lãnh đạo UBND xã thảo luận tại hội nghị tập huấn

Tại điểm cầu Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan có 17/17 chủ tịch UBND xã, thị trấn tham dự. Trong buổi tập huấn, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu một số nội dung về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH; vai trò và một số nhiệm vụ chính của Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại địa phương; các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới.

Các lãnh đạo UBND xã tham gia tập huấn.jpg

Các lãnh đạo UBND xã tham gia tập huấn

       Thông qua lớp tập huấn, các Chủ tịch xã, thị trấn hiểu sâu hơn về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình; đồng thời, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng đạt hiệu quả hơn./.

Hoàng Hiếu