Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Trong 02 ngày 16,17/6/2022, UBND huyện Văn Quan đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022 cho 98 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, công chức 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

hc1_0.pngHội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụcông tác cải cách hành chính năm 2022 tại hội trường UBND huyện Văn Quan

Tại Hội nghị, các học viên được nghe giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt những nội dung cơ bản và nhiệm vụ chủ yếu của công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; quy trình thực hiện, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấphuyện, cấp xã, thị trấn;kỹ năng theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn số hóa hồ sơ thủ tục hành chính; hướng dẫn quy trình thực hiện sử dụng dịch vụ công mức độ 3,mức độ  4.

hc2.jpgTiến sỹ Nguyễn Đức Thắng, Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt những nội dung cơ bản và nhiệm vụ chủ yếu của

công tác cải cách hành chính

hc3.jpgHọc viên tham gia Hội nghị.

Thông qua Hội nghị bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ; tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Hoàng Hiền - Xuân Tùng