Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9 tại điểm cầu huyện Văn Quan

Ngày 21/9/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9/2022. Tại điểm cầu huyện Văn Quan có tổng số 234 đại biểu là các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện (theo Quyết định số 603-QĐ/HU, ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan); đại diện cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đại diện Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;  đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Chi cục Thuế Khu vực IV huyện Văn Quan; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, cán bộ, công chức có liên quan của 17 xã, thị trấn tham dự Hội nghị.

anh 1_150.pngHội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 9 tại điểm cầu huyện Văn Quan

anh 2_161.pngLãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn thông tin chuyên đề: “Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với thương mại dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

anh 3_161.pngCác đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên

anh 4_130.pngCác đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn thông tin chuyên đề “Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với thương mại dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn thông tin chuyên đề “Hóa đơn điện tử - xu thế tất yếu của chuyển đổi số”; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản như Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;  Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chữa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 81-NQ/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử truyền thống; Định hướng công tác tuyên truyền trong 03 tháng cuối năm 2022, tập trung tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, các sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới và các nội dung quan trọng khác./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn