Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Quan tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội.

Ngày 08/8/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội cho 64 học viên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn, chi Hội trưởng, chi Hội phó Phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

pn1_0.png

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội

Tại lớp tập huấn các học viên được truyền đạt các chuyên đề về: tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; một số nghiệp vụ công tác Hội cơ sở.

pn2_0.pngHội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội

Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức về lý luận, chính trị và nghiệp vụ công tác Hội; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, kiến thức xây dựng, triển khai các hoạt động Hội cho các học viên. Từ đó, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu cho cấp ủy Đảng, xây dựng đội ngũ chi Hội Liên hiệp Phụ nữ đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới./.

Hoàng Hiền - Xuân Tùng