Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Quan ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Văn Quan về thực hiện Nghị định của Chính phủ

Ngày 27/6/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Văn Quan tổ chức buổi Lễ ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Văn Quan về thực hiện Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ ban hành về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Văn Quan đã thực hiện một số chính sách tín dụng, triển khai phát triển dịch vụ thẻ, dịch vụ đến người dân.

Anh 1_104.pngToàn cảnh Lễ ký kết thỏa thuận giữa Hội LHPN huyện Văn Quan với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Văn Quan

          Tại Lễ ký kết, 02 đơn vị  đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp gồm 03 chương, 11 Điều quy định về trách nhiệm của Hội LHPN cấp huyện, các xã, thị trấn; trách nhiệm của Tổ trưởng tổ vay vốn; trách nhiệm, quyền hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Văn Quan và một số quy định khác... Theo Quy chế, 02 bên sẽ phối hợp thành lập các Tổ vay vốn là hội viên hội LHPN để vay vốn tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Về phát triển dịch vụ thẻ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Văn Quan thực hiện mở 01 tài khoản thanh toán, phát thẻ ATM cho tất cả các hội viên phụ nữ hoặc thành viên trong gia đình của hội viên có nhu cầu đồng thời cài đặt, tư vấn miễn phí ứng dụng Agribank E-Mobile Banking trên điện thoại; khách hàng có thể thực hiện giao dịch trực tuyến mà không cần đến trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Văn Quan như: nhận tiền, chuyển tiền, gửi tiền tiết kiệm, thanh toán tiền mua hàng hóa, thanh toán các dịch vụ công, nhận tiền kiều hối, nạp tiền điện thoại.....vv.

Anh 2_113.pngLãnh đạo 02 đơn vị ký kết thỏa thuận trước sự chứng kiến của cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các xã, thị trấn

Anh 3_110.pngLãnh đạo 02 đơn vị ký kết thỏa thuận trước sự chứng kiến của cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các xã, thị trấn

Lễ ký kết giúp hội viên phụ nữ được tiếp cận, sử dụng các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử tiện ích, nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội LHPN từ huyện đến cơ sở./.

Kim Loan – Hoàng Hải