Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan Giám sát việc triển khai thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải tại xã Yên Phúc

Ngày 17/6/2022, Đoàn Giám sát của HĐND huyện Văn Quan do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải tại xã Yên Phúc.

gs1.pngĐoàn Giám sát của HĐND huyện Văn Quan do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải tại xã Yên Phúc

gs2_0.pngĐoàn Giám sát của HĐND huyện Văn Quan do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải tại xã Yên Phúc

gs3.pngĐoàn Giám sát của HĐND huyện Văn Quan do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải tại xã Yên Phúc

Theo báo cáo của UBND xã Yên Phúc, trên địa bàn xã có 09 thôn, 1.140 hộ, 5.073 nhân khẩu, 01 điểm chợ. Trung bình mỗi ngày thải ra môi trường 3-4m3 rác thải rắn; mỗi phiên chợ thải ra môi trường khoảng 2-3m3 rác thải rắn. Công tác thu gom và vận chuyển rác thải  luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo thực hiện, các ban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyêntuyên truyền về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, UBND xã Yên Phúc đã hợp đồng với Hợp tác xã Phương Đông thu gom rác thải tại 02 thôn Chợ Bãi 1, Chợ Bãi 2 và khu chợ phiên Chợ Bãi. Hiện nay Hợp tác xã có 01 xe ô tô chuyên chở, mỗi xe tương ứng với 3m3 rác. Trong công tác thu gom rác thải, xã Yên Phúc vẫn còn một số khó khăn như: Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa ngày càng tăng khiến lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều; mức thu phí môi trường từ các hộ gia đình chỉ đủ chi trả được một phần cho hoạt động thu gom vận chuyển rác; thiếu xe chuyên dụng vận chuyển rác, người lao động của Hợp tác xã ngày càng giảm, dẫn đến việc thu gom rác không được kip thời.

gs4.pngĐoàn Giám sát của HĐND huyện Văn Quan kiểm tra thực tế công tác thu gom, xử lý rác thải tại xã Yên Phúc

Sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường và làm việc tại trụ sở xã Yên Phúc, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá kết quả thu gom rác thải tại xã Yên Phúc tương đối sạch sẽ, đa phần người dân có ý thức tự thu gom rác thải. Đồng thời đồng chí yêu cầu UBND xã Yên Phúc khi xây dựng văn bản cần thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, giám sát của HĐND; xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài;thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường trong Nhân dân; tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa thu phí bảo vệ môi trường./.

Hoàng Hiền - Xuân Tùng