Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Chiều ngày 24/4/2023, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Văn Quan tổ chức giám sát chuyên đề công tác duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Văn Quan.

anh 1_198.pngToàn cảnh buổi giám sát chuyên đề công tác duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan.

anh 2_208.pngCác đại biểu dự buổi giám sát.

          Toàn huyện có 50 trường học bao gồm bậc học Mầm non, cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở; hiện có 21 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có có 20 trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, 01 trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. Ngay từ đầu năm học Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đã hướng dẫn các trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học đã đạt chuẩn quốc gia có 659 người, với 227 phòng học đáp ứng nhu cầu dạy và học cho học sinh trên địa bàn. Theo Luật Giáo dục năm 2019, tỷ lệ cán bộ, quản lý giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo bậc Mầm non 234/237 đạt 98,7%; cấp Tiểu học, Trung học cơ sở có 203/271 chiếm 74,9%. Kết quả đánh giá từng tiêu chuẩn đối với các trường đã được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia hiện còn có 18 trường đạt chuẩn quốc gia ở Mức độ 1, 03 trường không đạt do trước đây diện tích xây phòng học nhỏ hẹp, hiện nay không còn phù hợp, một số trường thiếu phòng học, phải sử dụng phòng học bộ môn làm lớp học, thiếu giáo viên theo cơ cấu bộ môn…

anh 3_213.pngĐồng chí Hoàng Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Văn Quan phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát.

          Để khắc phục những hạn chế đó trong thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Đối với các đơn vị trường học đã được công nhận cần thực hiện đầy đủ các nội dung, kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, bổ sung cơ sở dữ liệu hằng năm, sắp xếp thông tin minh chứng để tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu để công nhận lại; tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên học tập nâng cao trình độ theo Luật Giáo dục năm 2019; kịp thời tham mưu đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu của trường học đạt chuẩn quốc gia./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn