Nhảy đến nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh Quân khu 1 làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 13/4, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh (QP-AN) Quân khu I kiểm tra hoạt động giáo dục QP-AN đối với Hội đồng giáo dục QPAN Văn Quan. Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu I, Phó chỉ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng Quân khu I; đồng chí Đại tá Đỗ Đại Phong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu I; Đồng chí Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh dự buổi kiểm tra.

Anh 1 (1)_6.png

Toàn cảnh buổi kiểm tra

          Tại buổi làm việc, hội đồng giáo dục QP-AN huyện đã báo với Đoàn kiểm tra về kết quả công tác giáo dục QP-AN năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021. Đoàn làm việc đã tập trung kiểm tra công tác tổ chức quán triệt thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục QPAN; việc thành lập, kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN; công tác tổ chức, bồi dưỡng, công nhận tuyên truyền viên giáo dục QP-AN; triển khai quyết định báo cáo viên, bồi dưỡng các đối tượng và việc cấp chứng nhận bồi dưỡng kiến thức QP-AN; kiểm tra kiến thức của các thành viện Hội đồng giáo dục QP-AN huyện; kết quả tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân; việc thực hiện các Nghị định, Thông tư về giáo dục QP-AN...

Anh 2_26.png

Đoàn làm việc của Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu I

Anh 3_25.png

Các đồng chí thành viên Hội đồng giáo dục QP-AN huyện Văn Quan

Qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện Văn Quan đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, về giáo dục QPAN; thực hiện đúng và đủ theo quy định về số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh và toàn dân được thực hiện nghiêm túc. Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại mà Hội đồng giáo dục QP-AN huyện đồng thời định hướng những việc cần làm trong thời gian tới. Trong đó, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện Văn Quan cần thường xuyên cập nhật văn bản về giáo dục QP-AN; kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN theo quy định mới; chủ động tham mưu cho Huyện ủy thực hiện các Chỉ thị, Thông tư, Nghị định của cấp trên về công tác giáo dục QP-AN; chỉ đạo chặt chẽ việc bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn đối với toàn dân; chỉ đạo chặt chẽ cơ quan Quân sự, Công an thực hiện tốt chức năng tham mưu và chủ động trong việc phối hợp với các nhà trường để tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho học sinh đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Kim Loan – Hoàng Hải

                                                Trung tâm VH,TT&TT Văn Quan