Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Cựu chiến binh huyện Văn Quan tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Ngày 9/7/2021, Hội Cựu chiến binh(CCB) huyện Văn Quan tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, lần thứ V,  giai đoạn 2016 -2021.

tk1_0.jpg

Hội CCB huyện Văn Quan tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

tk2.jpg

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết.

Hội CCB huyện Văn Quan có 18 tổ chức Hội cơ sở, 123 chi hội/123 thôn, phố, với hơn 3000 hội viên.Trong 5 năm (2016 -2021) thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB huyện luôn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phù hợp với điều kiện cụ thể của Hội và địa phương, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhất là người đứng đầu, thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình hoạt động ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trú trọng công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đơn vị điểm, mô hình điểm để nhân ra diện rộng. Trong 5 năm, Hội đã xây dựng được 02 hợp tác xã và 165 mô hình kinh tế vườn rừng, dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi, mỗi mô hình hàng năm cho thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên.Để hội viên có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội CCB huyện hỗ hội viên vay vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng CSXH huyện, với tổng dư nợ Hội đang quản lý 69,908  triệu đồng cho 780 hộ hội viên vay. Bên cạnh đó,Hội CCB các cấp đã phối hợp với các ban, ngành vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chương trình khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt được 242 cuộc có 4.840 lượt hội viên tham gia. Tập huấn kiến thức về làm kinh tế, giảm nghèo được 68 cuộc, có 2.370 lượt hội viên tham gia, tập huấn kiến thức về vay vốn uỷ thác NHCSXH được 163 cuộc, có 5.523 lượt cán bộ, hội viên CCB và tổ trưởng Tổ TK&VV tham gia.

tk3.jpg

Hội CCB huyện tặng Giấy Khen cho  tập thể,  cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào ““Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, lần thứ V, giai đoạn 2016 -2021.

Nhân dịp này, Hội CCB huyện Văn Quan đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, lần thứ V, giai đoạn 2016 -2021. Đồng thời, Hội tiếp tục phát động phong trào “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, lần thứ VI, giai đoạn 2021- 2026./.

Hoàng Hiền – Xuân Tùng

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan