Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Xác định phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là một trong những phong trào thiết thực, ý nghĩa, tạo động lực giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Vì vậy, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Văn Quan đã quan tâm xây dựng nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo, qua đó huy động được các nguồn lực, thu hút hội viên tham gia làm giàu chính đáng trên quê hương, góp phần tích cực vào công cuộc xóa nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Hội CCB huyện Văn Quan trải qua 31 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay có 18 tổ chức Hội cơ sở (trong đó 17 cơ sở Hội xã, thị trấn, 01 Hội CCB khối 487), có 123 chi hội/123 thôn, phố, với hơn 3000 hội viên.

ktccb1.jpg

Lãnh đạo Hội CCB huyện thăm, kiểm tra mô hình nuôi ong có hiệu quả của ông Trần Văn Cam, xã Lương Năng.

Để phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát huy có hiệu quả, từ năm 2016 đến nay, Hội CCB huyện Văn Quan luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Hội CCB cấp trên và cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Quan lần thứ XXII. Phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thường xuyên duy trì phong trào thi đua có hiệu quả, coi đó là biện pháp quan trọng nhằm tập hợp, động viên cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhằm cải thiện nâng cao mức sống hội viên, tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.

ktccb2.jpg

Lãnh đạo Hội CCB huyện thăm, kiểm tra mô hình bán vật liệu xây dựng có hiệu quả của ôngÔng Nông Văn Thìn, xã Liên Hội.

Hội CCB huyện luôn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phù hợp với điều kiện cụ thể của Hội và địa phương, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhất là người đứng đầu, thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình hoạt động ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trú trọng công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đơn vị điểm, mô hình điểm để nhân ra diện rộng, sau mỗi đợt các cấp Hội đều tổ chức sơ, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo làm tốt phong trào thời gian tiếp theo.

           Để hội viên có thêm kiến thức trong phát triển kinh tế, Hội CCB các cấp đã phối hợp với các ban, ngành vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chương trình khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt được 242 cuộc có 4.840 lượt hội viên tham gia. Tập huấn kiến thức về làm kinh tế, giảm nghèo được 68 cuộc, có 2.370 lượt hội viên tham gia, tập huấn kiến thức về vay vốn uỷ thác NHCSXH được 163 cuộc, có 5.523 lượt cán bộ, hội viên CCB và tổ trưởng Tổ TK&VV tham gia. Qua đó đã giúp hội viên nâng cao nhận thức, tiếp cận được những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, từ đó vận dụng tốt vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo ra năng xuất chất lượng hiệu quả để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.Ngoài ra Hội còn động viên cán bộ, hội viên CCB phối hợp tham gia với chính quyền, đoàn thể tổ chức đi thăm quan học tập những tập thể, gương điển hình tiêu biểu về nghị lực vượt khó, những cách làm sáng tạo, mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Để hội viên có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội CCB huyện hỗ hội viên vay vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng CSXH huyện, với tổng dư nợ Hội đang quản lý 69,908  triệu đồng cho 780 hộ hội viên vay.

khccb3.jpg

Mô hìnhsản xuất gia công hồi hữu cơ của Ông Đinh Xuân Bé, xã Tân Đoàn.

Có thể nói, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”đã mang lại hiệu quả rất tích cực, giúp cho nhiều gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho nhiều người noi theo, giải quyết được việc làm cho nhiều lao động, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế địa phương. Trong 5 năm, Hội đã xây dựng được 02 hợp tác xã và 165 mô hình kinh tế vườn rừng, dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi, mỗi mô hình hàng năm cho thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên./.

Hoàng Hiền –Xuân Tùng

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan