Nhảy đến nội dung

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HĐND huyện Văn Quan tổ chức kỳ họp thứ hai, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong 2 ngày 26,27/7/2021, HĐND huyện Văn Quan tổ chức kỳ họp thứ hai, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND và các thành viên UBND huyện, Thường trực UB MTTQ; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; đại diện cử tri một số xã, thị trấn.

hdnd1_0.jpg

kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Văn Quan khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

hdnd2_0.jpg

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo của HĐND, UBND huyện về: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất đã được Thường trực HĐND huyện  tổng hợp; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và một số báo cáo, thông báo, tờ trình quan trọng khác.

Trong 6 tháng năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song dưới sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, trách nhiệm của các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện, huyện Văn Quan đã chủ động quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, nỗ lực, quyết tâm cao triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Nhân dân trên địa bàn huyện tập trung sản xuất vụ đông -xuân kịp thời, đúng tiến bộ, toàn huyện tổng diện tích gieo trồngvụ đông -xuân được 4.778,64 ha, đạt 101,57% KH; Trồng rừng được 378.069 cây, tương đương 544,3ha, đạt 109,7% so với KH của tỉnh. Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hiệu quả, rà soát và nâng cao tiêu chí theo Bộ tiêu chí nâng cao tại 05 xã đã đạt chuẩn (Tràng Phái, Tân Đoàn,Yên  Phúc,  Tú Xuyên, Hữu Lễ). Kết quả trung bình đến nay đạt 13,1 tiêu chí/xã(11), phấn đấu cuối năm nâng bình quân số tiêu chí lên 14 tiêu chí/xã. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện tính đến ngày 30/6/2021 được 12.338 triệu đồng, đạt 51,2% dự toán tỉnh giao, bằng 87% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân  sách  huyện  được  230.689 triệu  đồng,  đạt  41,4%  so  dự  toán  giao,  bằng 91,1% so với CK.Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2021, huyện đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và hướng dẫn của Ngành tế. Đồng thời duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, yếu kém; phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà huyện Văn Quan đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan cần bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tiếp tục cụ thể hóa thành các chương trình, lãnh đạo công tác thiết thực sát với tình hình thực tế; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại cơ sở; Khắc phục hạn chế, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đề ra năm 2021; Thực hiện có mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội; Triển khai hiệu quả Nghị quyết  của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn giai đoạn  2021- 2025; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện  giải ngân vốn đầu tư công; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chế độ chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo ANTT, ATXH.

hdnd3.jpg

Đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Kỳ họp

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, thông báo của UB MTTQ huyện, báo cáo của ngành Tòa án, Kiểm sát, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Kỳ họp đã tập trung thảo luận tại 04 tổ, tại các tổ đại biểu tham gia 38 ý kiến phát biểu thảo luận về các lĩnh vực; có 04 phiếu chất vấn của đại biểu, tổ đại biểu; có 06 nội dung đề nghị giải trình, làm rõ thảo luận tại hội trường.Các ý kiến thảo luận của đại biểu đều thể hiện nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, tập trung có tính xây dựng cao.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các tờ trình, Nghị quyếtcủa HĐND huyện về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2020; Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương huyện quản lý; Nghị quyết của HĐND huyện về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan Khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026;  Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022.

hdnd4.jpg

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.

 

Hoàng Hiền – Xuân Tùng

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan