Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hạt Kiểm lâm huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng Ngày 17/6/2022, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị

Ngày 17/6/2022, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy,chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng cho hơn 30 học viên là các thành viên Tổ quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng của xã và các thôn trên địa bàn xã Tri Lễ.

kl1.jpgHạt Kiểm lâm huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụphòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng tại xã Tri Lễ.

Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu đượctìm hiểu, nghiên cứu những nội dung quan trọng của Luật Lâm nghiệpngày 15/11/2017và nghe triển khai một số văn bản như:Nghị định số 27/2021/NĐ-CPngày 25/3/2021 của Chính phủvề quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và Nghịquyếtsố15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn vềsửa đổi, bổ sung một sốĐiều của Nghịquyết số08/2019/NQ-HĐND ngày10/12/2019 vềchính sách đặc thù  khuyến khích đầu tư, phát triển  hợp  tác,  liênkết  sản  xuất  và  tiêu thụsản phẩm  nông  nghiệp,  nông  thôn  trên  địa  bàn  tỉnhLạng Sơn giai đoạn 2020 -2025.

kl2..jpgCác học viên tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng

kl3.jpgCác học viên tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng

kl4.jpgCác học viên tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng

kl5.jpg

Các học viên tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp các học viên nắm vững những điểm mới, quy định của Luật Lâm nghiệpngày 15/11/2017và một số văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vựclâm nghiệp. Từ đó thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng./.

Hoàng Hiền - Quốc Mừng