Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Khoa học – Công nghệ

Huyện ủy Văn Quan thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trong 02 ngày 26, ngày 27 tháng 11 năm 2023, Đoàn  công tác  của  Huyện ủy Văn Quan do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm  việc với Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng  sản Việt  Nam về công tác đào tạo nghề, giải  quyết việc làm cho l

Khoa học – Công nghệ

Huyện Văn Quan tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Ngày 21/9/2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 50 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách Chương tình OCOP UBND các xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các chủ thể có sản phẩm trên địa bàn huyện.

Khoa học – Công nghệ

Văn Quan đánh giá công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023

Chiều ngày 03/8/2023 Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Quan, tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Quan năm 2023, và giao một số nhiệm vụ chưa hoàn thành, hoặc đã hoàn thành trên 50% tiếp tục hoàn thiện để phục vụ cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ trong thời gian tới.

Khoa học – Công nghệ

Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2023 tại huyện Văn Quan

Ngày 15/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2023.

Subscribe to Khoa học – Công nghệ