Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

An ninh - Quốc phòng

Lãnh đạo UBND huyện Văn Quan kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022

Ngày 22/6/2022, Đồng chí Triệu Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 đã có buổi kiểm tra thao trường và công tác luyện tập của cán bộ, chiến sỹ các đoàn

An ninh - Quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thao tại huyện Văn Quan

Ngày 16/6/2022, Đoàn kiểm tra của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thượng tá Mai Xuân Phong, Phó Tham mưu Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 tại huy

Subscribe to An ninh - Quốc phòng