Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

An ninh - Quốc phòng

VĂN QUAN RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2023

Ngày 01/03/2023, huyện Văn Quan tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 cho 140 đại biểu là Chính trị viên, Chỉ huy Trưởng, Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn, Trung đội tự vệ Huyện ủy, Trung đội tự vệ HĐND và UBND huyện, học sinh Trường THPT Lương Văn Tri.

An ninh - Quốc phòng

CÔNG AN HUYỆN VĂN QUAN MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN THU GIỮ 12,372G HEROIN

Тrong đợt cao điểm từ ngày 15/11/2022 đến ngày 18/01/2023 Công an huyện Văn Quan mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm anh ninh, trật tự dịp trước tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an huyện đã triển khai đồng bộ

Subscribe to An ninh - Quốc phòng