Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Văn hóa - Xã hội

Huyện Đoàn Văn Quan Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/HU ngày 25/3/2019 của Huyện ủy Văn Quan, ngày 08/4/2019 tại Hội trường Khối Dân vận huyện Văn Quan, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Văn Quan tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05) với sự tham gia của 100% cán bộ, công chức, người lao động Huyện Đoàn, Bí thư Đoàn cơ s

Văn hóa - Xã hội

Đoàn lãnh đạo Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Phú Mỹ

Ngày 04/4/2019, Đoàn làm việc do đồng chí Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phú Mỹ, cùng đi với đoàn có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ huyện, Ủy viên Ban chấp hành phụ trách cơ sở; lãnh đạo một số cơ quan liên quan.

Văn hóa - Xã hội

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại huyện Văn Quan

Ngày 02/04/2019, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã giám sát tại 2 xã Tri Lễ và Tú Xuyên huyện Văn Quan về thực hiện chính sách pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012 - 2018.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội