Skip to main content

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

Văn hóa - Xã hội

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị phát Wifi

 Theo cảnh báo tại công văn số 531/STTTT-CNTT, ngày 20/6/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị phát Wifi, thì khi thiết bị Wifi bị kiểm soát, kẻ tấn công có thể thực hiện thu thập thông tin và gửi về máy chủ điều khiển hoặc có thể nhận lệnh để thực hiện các hành động như:

       - Giám sát lưu lượng mạng để thu thập thông tin: địa chỉ email, tài khoản chát, địa chỉ MAC, VoIP;

       - Chuyển hướng người dùng tới trang web độc hại;

       - Chèn nội dung độc hại vào luồng dữ liệu nhằm tấn công hệ thống mục tiêu;

       - Thiết lập kết nối VPN

Subscribe to Văn hóa - Xã hội