Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Văn hóa - Xã hội

Gương người tốt, việc tốt: Anh Hoàng Văn Cường, Phó chủ tịch UBND xã và anh Hoàng Văn Hòa, Trưởng Công an xã Yên Phúc kịp thời hỗ trợ người dân trong mưa lũ

Cũng như nhiều nơi khác, mưa lớn kéo dài, đặc biệt từ đêm ngày 9 và sáng ngày 10/5/2022,  mưa trên diện rộng đã khiến nhiều ngôi nhà, hoa màu trên địa bàn xã Yên Phúc, huyện Văn Quan bị ngập úng, chìm trong biển nước, ước tổng thiệt hại

Subscribe to Văn hóa - Xã hội