Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Văn hóa - Xã hội

Đoàn Đại biểu thân nhân liệt sĩ, người có công huyện Văn Quan thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và thăm chiến trường xưa năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về tổ chức Đoàn Đại biểu, thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và người có công thăm lại chiến trường xưa nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Subscribe to Văn hóa - Xã hội