Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Văn hóa - Xã hội

Huyện ủy Văn Quan tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú của các Chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện

Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện Văn Quan, Huyện ủy Văn Quan tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 44 quần chúng ưu tú của các Chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện.

Văn hóa - Xã hội

Lãnh đạo huyện Văn Quan và một số cơ quan, đơn vị thăm, chúc mừng Trung tâm Văn hóa, Thể thaovà Truyền thông huyện Văn Quan, nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam(21/6/1925-21/6/2022).

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện và một số cơ quan, đơn vị đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, viên chức, phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Văn Quan.

Văn hóa - Xã hội

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Trong 02 ngày 16,17/6/2022, UBND huyện Văn Quan đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022 cho 98 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đ

Subscribe to Văn hóa - Xã hội