Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Văn hóa - Xã hội

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Chiều ngày 28/6/2022, UBND huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH, ngày 12/05/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức Dịch vụ thu Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) và ký Qu

Văn hóa - Xã hội

Hội thảo giới thiệu dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 29/6/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo tuyên truyền, giới thiệu dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự á

Văn hóa - Xã hội

Văn Quan: hơn 100 học viên được tập huấn về pháp lý - chế độ chính sách cho người khuyết tật.

Ngày 29/6/2022, tại Hội trường UBND huyện Văn Quan, Hội Bảo trợ khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Văn Quan tổ chức Chương trình tập huấn về pháp lý- chế độ chính sách cho người khuyết tật.

Văn hóa - Xã hội

Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại huyện Văn Quan sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và triền khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 24/6/2022, Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội