Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Văn hóa - Xã hội

UBND xã Hữu Lễ tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 27/7/2022, UBND xã Hữu Lễ phối hợp với Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Văn Quan, UBND xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng  tổ chức giao lưu thể thao và giao lưu văn nghệ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Subscribe to Văn hóa - Xã hội