Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Văn hóa - Xã hội

Văn Quan: 122 Người có uy tín được bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ngày 14/10, UBND huyện Văn Quan phối hợp với Ban Dân tộc - Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị  tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho Người có uy tín trên địa

Văn hóa - Xã hội

Tràng Phái phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững

Tràng Phái huyện Văn Quan là một xã có nhiều đồi núi, phát huy những lợi thế với tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế Lâm nghiệp, những năm gần đây được sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền các cấp, qua tuyên truyền vận động cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhận thức của người dân

Subscribe to Văn hóa - Xã hội