Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

kiểm tra hàng nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 8: Tịch thu 225 kg thực phẩm đông lạnh nhập lậu

Ngày 16/01/2019, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Công an huyện Văn Quan đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nhập lậu 225kg thực phẩm đông lạnh nhập lậu do lái xe Ngô Trọng Tuệ, sinh năm 1987, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang vận chuyển.

Tặng giấy khen

Văn Quan: Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 18/01/2019, Công an huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Subscribe to Phòng, chống tội phạm