Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Báo cáo viên

Thanh Tra tỉnh Lạng Sơn Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại huyện Văn Quan

Ngày 25/9/2019 tại Hội trường UBND huyện Văn Quan, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho 150 đại biểu là Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND, lãnh đạo UBMTTQVN huyện, trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, chuyên viên phụ trách về công tác phòng, chống tham nhũng các cơ quan, đơn vị trên địa

Báo cáo viên lên lớp

Văn Quan triển khai Luật tố cáo năm 2018

Ngày 31/10/2019 huyện Văn Quan phối hợp với Thanh Tra Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Subscribe to Phòng, chống tham nhũng