Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 5 July 2018

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

TT

Cơ quan,

đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Di động

Điện thoại

cơ quan

1

Văn phòng

HĐND&UBND

Triệu Đức Dũng

Chánh

Văn phòng

01252050683

0205 3830012

Lăng Văn Hùng

P. Chánh

Văn phòng

01236881518

0205 3830169

2

Phòng

NN&PTNT

Nguyễn Văn Sáng

Trưởng phòng

0945916588

0205 3831986

Nông Văn Tùng

P. Trưởng phòng

01234852362

0205 3830473

3

Phòng

KT&HT

Hứa Phong Lan

Trưởng phòng

0982894928

0205 3830043

 

 

 

 

4

Phòng

TN&MT

Hoàng Văn Hùng

Trưởng phòng

01234852378

0205 3830352

 

5

Phòng

TC-KT

Lý Thị Dương

Trưởng phòng

0972136488

0205 3830014

Hoàng Văn Mừng

P. Trưởng phòng

0945058136

0205 3830568

Hoàng Thị Thúy

P. Trưởng phòng

0945058136

0205 3830303

6

Phòng

GD&ĐT

Lành Thị Huệ

Trưởng phòng

01236990123

0205 3830135

Ngô Văn Hiền

P. Trưởng phòng

0915581376

0205 3830578

Hà T Thanh Thúy

P. Trưởng phòng

0916406335

0205 3831677

7

Phòng

VH&TT

Lương Thùy Nha

Trưởng phòng

0915583593

0205 3830261

Hoàng Minh Tuấn

P. Trưởng phòng

0986277813

0205 3830261

8

Phòng

LĐTBXH-DT

Hoàng Văn Luân

Trưởng phòng

01236992239

0205 3830707

Hoàng Văn Thuật

P. Trưởng phòng

01696894686

0205 3830019

La Thị Huyền

P. Trưởng phòng

01669870117

0205 3830699

9

Phòng NV

Lê Xuân Trường

Trưởng phòng

0986301648

0205 3830113

  10

Thanh tra

Nông Văn Vị

Chánh Thanh tra

01664883835

0205 3830123

Liễu Kim Chiến

P. Chánh

Thanh tra

0942643701

 

11

Phòng TP

Nông Hồng Giang

Trưởng phòng

01668986868

0205 3830138

12

Ban

QLDAĐTXD

Trần Thế Tỉnh

Giám đốc

0949282669

0205 3831559

Đàm Đức Thuận

P. Giám đốc

0985984323

 

13

Trung tâm VHTT&TT

Hoàng Hương Liễu

Giám đốc

0945357886

0205 3830668

Lương Thị Hiền

P. Giám đốc

0918110626

0205 3830957

14

Trung tâm

GDNN-GDTX

Lý Văn Thông

Giám đốc

0982833546

0205 3830655

Liễu Mạnh Tường

P. Giám đốc

01678667007

0205 3831676

15

Trung tâm

PTQĐ

Bành Văn Dân

Giám đốc

0915537616

0205 3831725

16

Trung Tâm

Dịch vụ NN

Mã Văn Trưởng

Giám đốc

01294052686

0205 3831818

Dương Ái Nhân

P. Giám đốc

01635115825

0205 3830082

Hoàng Văn Tăng

P. Giám đốc

0917126314

0205 3830172