Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 4 September 2018

DANH SÁCH

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

(Cá nhân và cơ quan)

Địa chỉ e-mail

 (Hộp thư công vụ)

1

Lương Mai Tú

Chủ tịch UBND huyện Văn Quan

0912 101 862

0205 3830010

 

2

Linh Mạnh Tuấn

Chủ tịch UBND

 xã Lương Năng

01697 184 794

0205 6 285 016

lmtuan-04@langson.gov.vn

3

Hứa Văn Quảng

Chủ tịch UBND

xã Song Giang

01632 185 359

0205 3832 009

hvquang-06@langson.gov.vn

4

Triệu Thị Nga

Chủ tịch UBND

Thị Trấn Văn Quan

0964 670 623

0205 3831141

ttnga-03@langson.gov.vn

5

Vi Văn Thành

Chủ tịch UBND

xã Phú Mỹ

01659 541 959

0205 3731400

vvthanh-05@langson.gov.vn

6

Hoàng Văn An

Chủ tịch UBND

xã Tri Lễ

0983 295 514

0205 3830851

hvan-03@langson.gov.vn

7

Phùng Bạch Đằng

Chủ tịch UBND

xã Khánh Khê

01674 750 468

0205 3832165

pbdang@langson.gov.vn

8

Hoàng Văn Nguy

Chủ tịch UBND

xã Tràng Các

01685 646 854

0205 3730200

hvnguy@langson.gov.vn

9

Hoàng Thị Hiếu

Chủ tịch UBND

xã Vĩnh Lại

0987 668 628

0205 3830213

hthieu-07@langson.gov.vn

10

Hoàng Văn Nhật

Chủ tịch UBND

xã Trấn Ninh

0915 359 628

0205 3513837

hvnhat@langson.gov.vn

11

Nông Trần Cảnh

Chủ tịch UBND

 xã Tràng Sơn

0982 761 383

0205 6559969

ntcanh@langson.gov.vn

12

La Anh Thái

Chủ tịch UBND

xã Tú Xuyên

 

0205 3830965

 

13

Liễu Văn Tài

 Chủ tịch UBND xã Việt Yên

0355 883 820

0205 3731600

 

14

Phùng Văn Đông

Chủ tịch UBND

xã Đại An

01664 266 125

0205 3503123

pvdong@langson.gov.vn

15

Hoàng Văn Thiêm

Chủ tịch UBND

xã Tân Đoàn

0948 425 008

0205 3732158

hvkhiem@langson.gov.vn

16

Nông Văn Chuẩn

Chủ tịch UBND

 xã Hữu Lễ

0945 591 688

0205 3830862

nvchuan@langson.gov.vn

17

Mạc Văn Thăng

Chủ tịch UBND

xã Bình Phúc

01644 838 481

0205 3832538

mvthang@langson.gov.vn

18

Linh Văn Chuyên

Chủ tịch UBND

xã Yên Phúc

01649 230 965

0205 3832541

lvchuyen-04@langson.gov.vn

19

Hoàng Văn Tiến

Chủ tịch UBND

xã Đồng Giáp

0969 542 367

0205 3503 005

hvtien-06@langson.gov.vn

20

Hoàng Văn Cao

Chủ tịch UBND

xã Tràng Phái

0988 210 482

0205 3732164

hvcao@langson.gov.vn

21

Lành Văn Hiến

Chủ tịch UBND

xã Chu Túc

0943 918 035

0205 3832156

lvhien@langson.gov.vn

22

Hoàng Văn Tuấn

Chủ tịch UBND

xã Vân Mộng

0945 357 919

0205 3731700

hvtuan-09@langson.gov.vn

23

Hoàng Thị Anh

Chủ tịch UBND

xã Xuân Mai

0839 655 365

0205 3830009

 

24

Hoàng Văn Tâm

Chủ tịch UBND

xã Hòa Bình

0982 142 501

0205 3732501

hvtam-05@langson.gov.vn

25

Lô Xuân Viễn

Chủ tịch UBND

xã Văn An

0986 668 865

0205 3832112

lxvien@langson.gov.vn