Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 5 July 2018

THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

di động

Điện thoại

cơ quan

1

Nguyễn Quang Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

0934279888

02053 830020

2

Hoàng Văn Quân

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

0982 276 888

0205 3830015

3

Đỗ Thị Cúc

Trưởng ban Pháp chế

0986637494

0205 3831684

4

Lành Thị Huệ

Trưởng ban

Kinh tế - Xã hội

0836990123

0205 3831558