Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Văn Quan

DANH SÁCH

Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Văn Quan

 

Tên các cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Số điện thoại

Ghi chú

 

1. Nhà nghỉ Thanh Tâm

 

Địa chỉ: Phố Tân thanh 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0976173223

 

2. Nhà nghỉ Ngọc Hân

 

Địa chỉ: Phố Tâm An, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0947438897

 

3. Nhà nghỉ Hoàng Anh

 

Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

 

0915324750

 

4. Nhà nghỉ Huyền Anh

 

Phố Tâm An, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0979905947

 

 

5. Nhà nghỉ Thanh Xuân

Phố Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0987366115

 

 

6. Nhà nghỉ Thương Mại

Phố Tâm An, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

0333886089

 

7. Nhà nghỉ Linh Dương

 

Thôn Nà Dài, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

 

0326715119.