Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
14/PA-UBND 22-02-2022 Phương án Vận động ủng hộ, đóng góp Quỹ Ra quân đầu xuân năm 2022trên địa bàn huyệnVăn Quan
15/KH-UBND-CĐTKV 22-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyệnVăn QuanvớiTrường Cao đẳng Than -Khoáng sản Việt Namvềcông tác đào tạo nghề và giải quyết việc làmnăm 2022
58/KH-UBND 22-02-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn huyện Văn Quannăm 2022
60/KH-UBND 22-02-2022 Kế hoạch Tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Điềm He,huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021
227/UBND-GDĐT 21-02-2022 Công văn về việc đôn đốc ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tínhcho em”
14/BCĐ 21-02-2022 Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
01/KH-BCĐ 21-02-2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2022
231/UBND-VP 21-02-2022 Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng phòngCOVID-19
229/UBND-TTDVNN 21-02-2022 Công văn về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện việc đăng ký xuất khẩu vàothị trườngTrung Quốc
51/KH-UBND 21-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số92-KL/TW ngày 05/11/2020 của BộChính trịvềtiếp tục thực hiện Nghịquyết Hội nghịTrung ương 5khóa Xmột sốvấn đềvềchính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
02/KH-BCĐ 21-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
228/UBND-LĐTBXHDT 21-02-2022 Công văn về việc đôn đốc thu hồi trợcấp bảo trợxã hội (lần 1)
500/QĐ-UBND 19-02-2022 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Văn Quan
13/CTr-UBND 19-02-2022 Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của huyện Văn Quan
56/KH-UBND 18-02-2022 Kế hoạch Kiểm tra sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công tác thú y trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
37/VP 16-02-2022 Công văn về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022
45/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩmhuyện Văn Quan năm 2022
34/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022
36/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Quan
39/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, phấn đấu tăng thu nội địa 10% trở lên so với dự toán tỉnh giao và chi ngân sách huyện năm 2022
42/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022củaUBND huyệnVăn Quan, tỉnh Lạng Sơn
51/KH-UBND 15-02-2022 Kê hoạch Thống kê và xử lý 100% các công trình xây dựngphát sinh trên địa bàn huyện năm 2022
38/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022
44/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫuvà nâng caochất lượng tiêu chí số 12 (Vệ sinh môi trường), tiêu chí số 13 (Khu dân cư kiểu mẫu) tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mớitrên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
49/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2022 hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 05 km dự án đường từ xã Xuân Long (huyện Cao Lộc) đến xã Tràng Các (huyện Văn Quan)
41/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù
40/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
43/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện xãBình Phúc, huyện Văn Quan đạt chuẩnnông thôn mớinăm 2022
53/KH-UBND 15-02-2022 Kê hoạch Xây dựng và nhân rộng 03 mô hình sản xuất có hiệu quả năm 2022
37/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
54/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Trồng rừng mới và trồng rừng gỗ lớn huyện Văn Quan năm 2022
47/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Thực hiện tốt cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn đạt 99% trở lên tại bộ phận “Một cửa” của huyện; phấn đấu tỷ lệgiải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt 20% trở lên
193/UBND-VHTT 14-02-2022 Công văn về việc đẩy mạnh sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice đúng quy trình, thực hiện chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đúng quy định và đề xuất nhu cầu cấp mới chứng thư số
199/UBND-LĐTBXHDT 14-02-2022 Công văn tăng cường thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật trên địa bàn huyện
32/KH-UBND 14-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
198/UBND-NN 14-02-2022 Công văn về việc phối hợp rà soát và xây dựng phương án quản lý bảo vệ cây cổ thụ, cây gỗ quý, hiếm trên địa bàn huyện
31/KH-UBND 14-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022
197/UBND-KTHT 14-02-2022 Công văn về việc rà soát tiêu chí số 02 (giao thông) và dự kiến danh mục Đề án 162 Giai đoạn 2021-2025
10/PĐ-UBND 11-02-2022 Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022
11-CV/BCĐ 11-02-2022 Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
30/KH-UBND 11-02-2022 KẾ HOẠCH NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2022
28/KH-UBND 10-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Quyết số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 36-KH/TU ngày 18/10/2021 của BTV Tỉnh ủy
182/UBND-VP 10-02-2022 Công văn về việc tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
29/KH-UBND 10-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Quan
07/PA-UBND 09-02-2022 Phương án Quản lý dịch hại trên một số cây trồng chính năm 2022
27/KH-UBND 09-02-2022 Kế hoạch Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn huyện Văn Quan,giai đoạn 2022 - 2030
28/VP 07-02-2022 V/v thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm
22/KH-UBND 28-01-2022 Kế hoạch Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022
13/CTr-HĐND-BKTXH 28-01-2022 Chương trình Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện năm 2022
152/UBND-VP 28-01-2022 Công văn về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán
155/UBND-VP 28-01-2022 Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022
24/KH-BND 28-01-2022 Kế hoạch Kiểm tra siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022
06/CTr-UBND 28-01-2022 Chương trình công tác tháng 02/2022 của UBND huyện
21/KH-UBND 28-01-2022 Kế hoạch Thực hiện quản lý, cách ly, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn huyện Văn Quan
11/CTr-HĐND 28-01-2022 Chương trình Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan năm 2022
159/UBND-VHTT 28-01-2022 Công văn về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và thông tin liên lạc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
23/KH-UBND 28-01-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
150/UBND-VP 26-01-2022 Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
147/UBND-PTNT 26-01-2022 Công văn về việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương
132/UBND-VP 24-01-2022 Công văn về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022
17/KH-UBND 24-01-2022 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Văn Quan
18/KH-UBND 24-01-2022 Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Văn Quan năm 2022
283/QĐ-UBND 21-01-2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan
125/UBND-VP 21-01-2022 Công văn về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
15/KH-UBND 21-01-2022 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”
14/KH-UBND 20-01-2022 Kế hoạch Triển khai công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
111/UBND-NV 20-01-2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
109/UBND-NV 20-01-2022 Công văn về việc tiếp tục thực hiện chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”
106/UBND-VHTT 19-01-2022 Công văn về việc tuyên truyền không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp đón giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
13/KH-UBND 19-01-2022 Kế hoạch Khắc phục những hạn chế trong thực hiện duy trì và nâng cao một số tiêu chí tại xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2016-2020
12/KH-UBND 19-01-2022 Kê hoạch Kiểm tra tình hình hoạt động của các Hợp tác xã,kết quả thực hiện các chính sách được hỗ trợ của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2022
108/UBND-VP 19-01-2022 Công văn về việc thực hiện cắt tỉa cành, tán một số cây che khuất ánh sáng của các bóng đèn đường trên địa bàn thị trấn Văn Quan và di dời cây Cau vua bị nghiêng tại dải phân cách đường đôi
101/UBND-TTDVNN 18-01-2022 Công văn tuyên truyền, giám sát các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022
103/UBND-VP 18-01-2022 Công văn về việc điều chỉnh biện pháp cách ly y tế đối với người từ các địa phương trở về đón Tết Nguyên đán năm 2022
81/UBND-VHTT 17-01-2022 Công văn về việc triển khai các biện pháp đảm bảo đón tết, vui xuân Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
06/KH-BCĐ 16-01-2022 Kế hoạch Triển khai công tác kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ Hội Xuân năm 2022
70/UBND-KTHT 14-01-2022 Công văn về việc triển khai công tác làm đường GTNT, vệ sinh đường làng, ngõ xóm trước trong và sau tết Nguyên đán năm 2022
10/KH-UBND 14-01-2022 Kế hoạch Tổ chức tặng quà cho người mù có hoàn cảnh đặc biệt hân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
09/KH-UBND 11-01-2022 Kế hoạch Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường năm 2022
07/KH-UBND 11-01-2022 Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
08/KH-UBND 11-01-2022 Kế hoạch Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
03/KH-UBND 05-01-2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
02/BCĐ 05-01-2022 Công văn về việc triển khai công tác đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022
01/KH-BBT 03-01-2022 Kế hoạch Hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Văn Quannăm 2022
256/CTr-HĐND 31-12-2021 Chương trình Công tác tháng 01 năm 2022 của lãnh đạo HĐNDhuyện và các Ban của HĐND huyện
121/CTr-UBND 31-12-2021 Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Văn Quan giai đoạn 2021 - 2025
120/CT-UBND 30-12-2021 Chương trình Công tác tháng 01 năm 2022 của UBND huyện
268/KH-UBND 30-12-2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc huyện Văn Quan đến năm 2030
118/CT-UBND 30-12-2021 Chỉ thị Về việc phát động Phong trào ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn thủy lợi, trồng cây năm 2022
263/KH-UBND 28-12-2021 Kế hoạch Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn huyện Văn Quan đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
262/KH-UBND 27-12-2021 Kế hoạch Xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
99/TB-UBNDVQCĐTKV 16-10-2021 Thông báo quy chế làm việc giữa UBND huyện Văn Quan- Trường Cao đẳng TKV
178/KH-UBND 28-07-2021 Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021
177/KH-UBND 27-07-2021 Kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Quan
175/KH-UBND 26-07-2021 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021
167/KH-UBND 08-07-2021 Kế hoạch thực hiện sắp xếp thôn, khối phố trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2021-2030
1393/QĐ-UBND 31-05-2021 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, khai thác các chợ trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021
139/KH-UBND 31-05-2021 Kế hoạch triển khai Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Văn Quan
141/KH-UBND 31-05-2021 Kế hoạch về việc triển khai tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
135/KH-UBND 20-05-2021 Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Văn Quan