Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
61/HD-UBND 05-08-2022 Hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2030
216/KH-UBND 05-08-2022 Kế hoạch tổ chức mở các lớp dạy, hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè năm 2022
214/KH-UBND 05-08-2022 Kế hoạch thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
215/KH-UBND 05-08-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030’’ năm 2022 trên địa bàn huyện Vă
213/KH-UBND 03-08-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn huyện Văn Quan đến năm 2030
1257/UBND-VP 03-08-2022 V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khá
212/KH-UBND 02-08-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023
210/KH-UBND 29-07-2022 Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản Văn Quan tại Hà Nội năm 2022
2536/QĐ-UBND 29-07-2022 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn
209/KH-UBND 29-07-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn huyện Văn Quan
207/KH-UBND 28-07-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022
208/KH-UBND 28-07-2022 Kế hoạch Công bố đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Văn Quan huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
2486/QĐ-UBND 27-07-2022 Quyết định phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030.
204/KH-UBND 25-07-2022 Kế hoạch giải Bóng chuyền hơi Cán bộ lãnh đạo quản lý huyện Văn Quan năm 2022
205/KH-UBND 25-07-2022 Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Quan
1189/UBND-TCKH 22-07-2022 V/v đề xuất dự án thu hút vốn đầu tư vào huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2025
201/KH-UBND 21-07-2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Văn Quan
202/KH-UBND 21-07-2022 Kế hoạch triển khai Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Văn Quan
1161/UBND-VP 19-07-2022 V/v tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử
2337/QĐ-UBND 15-07-2022 Quyết định Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan cho người có công tiêu biểu và tập thể làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
2296/QĐ-UBND 14-07-2022 Quyết định Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Văn Quan cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong 20 năm hoạt động NHCSXH và thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính Phủ
2295/QĐ-UBND 14-07-2022 Quyết định Về việc tặng danh hiệu thi đua về thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022
1138/UBND-LĐTBXHDT 14-07-2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
199/KH-UBND 14-07-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan
1134/UBND-TNMT 13-07-2022 V/v tăng cường công tác quản lý nguồn kinh phí Nhà nước để xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Văn Quan
2281/QĐ-UBND 12-07-2022 Quyết định Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Văn Quan cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội CCB huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2017 - 2022
1125/UBND-VP 12-07-2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
197/KH-UBND 08-07-2022 Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện năm 2022
196/KH-UBND 08-07-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan
2229/QĐ-UBND 07-07-2022 Quyết định Về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022
1705/UBND-KT&HT 07-07-2022 V/v thực hiện sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phối hợp điều chỉnh phụ tải khi có yêu cầu
195/KH-UBND 07-07-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
1091/UBND-CAH 05-07-2022 V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác cây rừng tự nhiên
194/KH-UBND 01-07-2022 Kế hoạch xây dựng phóng sự vùng An toàn khu trên địa bàn huyện Văn Quan
2223/QĐ-UBND 01-07-2022 Quyết định Thành lập mô hình "Tổ tuyên truyền, vận động xóa bỏ cây có chứa chất ma túy" tại địa bàn huyện Văn Quan
2193/QĐ-UBND 30-06-2022 Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cảu UBND huyện Văn Quan
2214/QĐ-UBND 30-06-2022 Quyết định về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2026
2212/QĐ-UBND 30-06-2022 Quyết định về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho Trung tâm Y tế huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2026
2216/QĐ-UBND 30-06-2022 Quyết định Về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2026
2221/QĐ-UBND 30-06-2022 Quyết định về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2026
2213/QĐ-UBND 30-06-2022 Quyết định về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2026
192/KH-UBND 30-06-2022 Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 năm 2022
2218/QĐ-UBND 30-06-2022 Quyết định về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2026
2219/QĐ-UBND 30-06-2022 Quyết định phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2022 - 2026
2220/QĐ-UBND 30-06-2022 Quyết định về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2026
2215/QĐ-UBND 30-06-2022 Quyết định về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho Hội Đông y huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2026
191/KH-UBND 28-06-2022 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
189/KH-UBND 27-06-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và Công văn số 1234/BHXH-TST của BHXH Việt Nam
190/KH-UBND 27-06-2022 Kế hoạch quản lý giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp hè 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
2091/QĐ-UBND 27-06-2022 Quyết định thành lập Đoàn tham gia Hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi Lạng Sơn năm 2022
188/KH-UBND 24-06-2022 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Cục Chính trị Quân khu 1 trên địa bàn huyện Văn Quan
1018/UBND-VP 23-06-2022 V/v giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
1026/UBND-TCKH 23-06-2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về bảo đảm ngân sách Nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy
187/KH-UBND 23-06-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025"
185/KH-UBND 23-06-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2022
1022/UBND-VP 23-06-2022 V/v giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông báo kết luận số 510/TB-HĐND ngày 16/6/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn
1004/UBND-BHXH 22-06-2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT
184/KH-UBND 22-06-2022 Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2045/QĐ-UBND 21-06-2022 Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Lễ phát động môn bơi năm 202
1993/QĐ-UBND 20-06-2022 Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác KĐCLGD và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với trường TH&THCS Tràng Phái
1989/QĐ-UBND 18-06-2022 Quyết định cử giáo viên tham gia học nâng chuẩn trình độ, văn bằng 2
1990/QĐ-UBND 18-06-2022 Quyết định Tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021
1967/QĐ-UBND 17-06-2022 Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luât huyện Văn Quan
1975/QĐ-UBND 17-06-2022 Quyết định Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Văn Quan cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại giải vô địch Cờ vua, Cờ tướng, vivonam tỉnh Lạng Sơn
182/KH-UBND 16-06-2022 Kế hoạch Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
1962/QĐ-UBND 15-06-2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi Phòng, chống đuối nước năm 2022
46/KH-ĐKTLN 14-06-2022 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động hành nghề Y, Dược ngoài công lập đợt 1 trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
924/UBND-NN 13-06-2022 V/v tăng cường quản lý các hoạt động và chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2022 trong nuôi trồng thủy sản
1940/QĐ-UBND 10-06-2022 Quyết định Kiểm tra hoạt động hành nghề Y, Dược ngoài công lập đợt 1 trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
178/KH-UBND 10-06-2022 Kế hoạch tập huấn cải cách hành chính năm 2022
916/UBND-VP 10-06-2022 V/v thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia
179/KH-UBND 10-06-2022 Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện mônbơi phòng,chống đuối nướcnăm 2022
906/UBND-CAH 09-06-2022 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn huyện Văn Quan
175/KH-UBND 08-06-2022 Kế hoạch triển khai công tác xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn huyện Văn Quan
176/KH-UBND 07-06-2022 Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022
177/KH-UBND 07-06-2022 Kế hoạch Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý Năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
174/KH-UBND 06-06-2022 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam" trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
866/UBND-NN 03-06-2022 V/v tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
171/KH-UBND 03-06-2022 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý quỹ đất công, tài sản công trên địa bàn huyện
170/KH-UBND 02-06-2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6,tháng hành động vì môi trường năm 2022
169/KH-UBND 01-06-2022 Kế hoạch Xây dựng Nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách năm 2022
1861/QĐ-UBND 01-06-2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà tình nghĩa năm 2022
166/KH-UBND 31-05-2022 Kế hoạch Quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19
1856/QĐ-UBND 31-05-2022 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Văn Quan
832/UBND-LĐTBXHDT 31-05-2022 V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện chế độ chính sáchđối với Cựu chiến binhnăm 2022 (lần 02)
830/UBND-VP 31-05-2022 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 254/TB-UBNDngày 12/5/2022của UBND tỉn
167/KH-UBND 31-05-2022 Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XV
820/UBND-VP 30-05-2022 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 2163/VP-KT ngày 19/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
165/KH-UBND 30-05-2022 Kế hoạch Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
1833/QĐ-UBND 30-05-2022 Quyết định về việc thành lập Đoàn Vận động viên tham dự giải vô địch Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1832/QĐ-UBND 29-05-2022 Quyết định Về việc thành lập Đoàn Đại biểu và thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Người có công thăm lại chiến trường xưa hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ ( 27/7/1947 -27/7/2022)
164/KH-UBND 27-05-2022 Kế hoạch Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an ninh, an toàn trong lắp đặt, quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
1755/QĐ-UBND 25-05-2022 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu huyện Văn Quan
1756/QĐ-UBND 25-05-2022 Quyết định Về việcthành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
162/KH-UBND 23-05-2022 Kế hoạch Thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Thiếu nhi 01/6/2022
1728/QĐ-UBND 23-05-2022 Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiệnChỉ thị số 01-CT/HU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy trên địa bàn UBND các xã, thị trấn
158/KH-UBND 20-05-2022 Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HUngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy
159/KH-UBNd 20-05-2022 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
161/KH-UBND 20-05-2022 Kế hoạch Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ trên địa bàn huyện Văn Quan
154/KH-UBND 19-05-2022 Kế hoạch Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các điểm chợ trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022