Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
152/KH-UBND 16-05-2022 Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Văn Quan năm 2022
153/KH-UBND 16-05-2022 Kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
1643/QĐ-UBND 13-05-2022 Quyết định Về việc thành lậpcác Hội đồng sáng kiến cấp huyện đợt 1năm 2022
82/KH-HĐND-PC 12-05-2022 Kế hoạch Giám sát công tác đảm bảo an ninhchính trị, trật tự antoàn xã hội tại UBND xã Tràng Các
84/KH-HĐND 12-05-2022 Kế hoạch Giám sát việc thực hiện triển khai, tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đối với xã Tú Xuyên
150/KH-UBND 11-05-2022 Kế hoạch Tổ chức Đoàn Đại biểu, thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ tại Nghĩa trang liệtsĩ TrườngSơn và Người có công thăm lại chiến trường xưa nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2022)
146/KH-UBND 06-05-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đìnhđếnnăm 2030 trên địa bàn huyện Văn Quan
145/KH-UBND 06-05-2022 Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở năm học 2022 -2023
148/KH-UBND 06-05-2022 Kế hoạch Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
147/KH-UBND 06-05-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyệnVăn Quan
144/KH-UBND 29-04-2022 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
143/KH-UBND 28-04-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030trên địa bàn huyện Văn Quan
141/KH-UBND 27-04-2022 Kế hoạch Tập huấn, tuyên truyền Nghịquyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số15/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tinh Lạng Sơn
1267/QĐ-UBND 27-04-2022 Quyết định Chuyển giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồngSáng kiến trên địa bàn huyện VănQuan
140/KH-UBND 27-04-2022 Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao Chỉ sốcảicách hành chính huyện Văn Quan năm 2022
138/KH-UBND 26-04-2022 Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”
134/KH-UBND 25-04-2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảoan ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyệnVăn Quangiai đoạn 2019 -2025”
136/KH-UBND 25-04-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đếnnăm 2025
135/KH-UBND 25-04-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 29/3/2022của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Văn Quan
137/KH-UBND 25-04-2022 Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Quantrong thời gian 02 năm (2022-2023)
582/UBND-KTHT 22-04-2022 V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022
130/KH-UBND 20-04-2022 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới
129/KH-UBND 19-04-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 -2030” trên địa bàn huyện Văn Quan
33-KH/BCĐ 19-04-2022 Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 đến dưới12 tuổi trên địa bàn huyện Văn Quannăm 2022
128/KH-UBND 18-04-2022 Kế hoạch Tham gia các hoạt động tại Lễ hội Kỳ Hoa -Lạng Sơn 2022
125/KH-UBND 14-04-2022 Kế hoạch Phát triển ngườitham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
120/KH-UBND 14-04-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
121/KH-UBND 14-04-2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
124/KH-UBND 14-04-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 -2030” trên địa bàn huyện Văn Quan
119/KH-UBND 14-04-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tácphổ biến,giáo dục pháp luật trong cơ sở Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 -2027”trên địa bàn huyện Văn Quan
118/KH-UBND 13-04-2022 Kế hoạch Phòng, chống mại dâm năm 2022 trên địa bàn huyệnVăn Quan
117/KH-UBND 13-04-2022 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022
1173/QĐ-UBND 12-04-2022 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Văn Quan
114/KH-UBND 08-04-2022 Kế hoạch Số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
116/KH-UBND 08-04-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyệnVăn Quangiai đoạn 2021-2025
115/KH-UBND 08-04-2022 Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022
113/KH-UBND 07-04-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 -2025
111/KH-UBND 07-04-2022 Kế hoạch Tổchức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Văn Quan
110/KH-UBND 06-04-2022 Kế hoạch Phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩmchủ lực cây Dong riềng, giai đoạn 2021 -2025
108/KH-UBND 04-04-2022 Kế hoạch Triển khaiTháng hành động về An toàn,vệ sinh lao độngnăm 2022trên địa bàn huyện Văn Quan
28/BCĐ 04-04-2022 V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”năm2022
107/KH-UBND 04-04-2022 Kế hoạch Thực hiệnChương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Văn Quanđến năm 2030
106/KH-UBND 04-04-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao độnggiai đoạn 2022-2025trên địa bàn huyện Văn Quan
1035/QĐ-UBND 04-04-2022 Quyết định Về việc giải thể“Cơ sở thu dung, quản lý, điều trị COVID-19 nhẹ và không triệu chứng” tại Phòng Giáo dục và Đàotạo cũ huyện Văn Quan
26/KH-BCĐ 31-03-2022 Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”năm 2022
104/KH-UBND 30-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
104/KH-UBND 30-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trênđịabàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030
453/UBND-TNMT 29-03-2022 Công văn về việc rà soát danh mụcdựán đầu tư, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sửdụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan
442/UBND-KTHT 25-03-2022 V/v triển khai tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022
443/UBND-TNMT 25-03-2022 Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịchGiờ Trái đấtnăm 2022
100/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Văn Quan giai đoạn 2021-2025
99/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự pháttriển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
429/UBND-YT 25-03-2022 Công văn về việc khẩn trương rà soát, vận động, tổ chức tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi
101/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021
98/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
97/KH-UBND 24-03-2022 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyệnVăn Quan năm 2022
417/UBND-VHTT 23-03-2022 V/v tăng cường công tác quản lý và sửdụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủtrong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Văn Quan.
90/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóađọc Việt Nam năm 2022trên địa bàn huyện Văn Quan
411/UBND-VHTT 23-03-2022 Công văn về việc tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm đến di sản văn hóa,thúc đẩy sự nghiệp xã hội hóa huy động mọi nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa” tại huyện Văn Quan
92/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bànhuyện Văn Quan giai đoạn 2021-2026
93/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Tổ chứctriển khai thực hiện Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021 -2025
96/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS huyện Văn Quan năm 2022
91/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
962/QĐ-UBND 23-03-2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạovàTổ thường trựctriển khaiáp dụng hóa đơn điện tử trênđịa bàn huyện Văn Quan
89/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2022
88/KH-UBND 21-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 củaThủtướng Chính phủ phê duyệt Đềán “Phát triển ứng dụng dữ liệu vềdân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
84/KH-UBND 15-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằngdự án: Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn
85/KH-UBND 15-03-2022 Kế hoạch Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục trên địa bàn huyện Văn Quannăm 2022
83/KH-UBND 14-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế -xã hộitrên địa bàn huyện Văn Quan
347/UBND-TTDVNN 11-03-2022 Công văn về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường,năm 2022 trên địa bàn huyện
81/KH-UBND 10-03-2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạccủa các dân tộcthiểu số gắn với phát triển du lịchgiai đoạn 2022 -2030” trên địa bàn huyệnVăn Quan
80/KH-UBND 10-03-2022 Kế hoạch Triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Văn Quannăm 2022
207/BC-UBND 10-03-2022 Báo cáo Tình hình phòng,chống dịch bệnh do COVID-19 và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnVăn Quan(Tính từ14h00, ngày 10/3/2022 đến14h00,ngày11/3/2022)
22/KH-BCĐ 10-03-2022 Kế hoạch Triển khai công tác hậu kiểmvề an toàn thực phẩm năm 2022
79/KH-UBND 09-03-2022 Kế hoạch Triển khai công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
78/KH-UBND 08-03-2022 Kế hoạch Thực hiệnChương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2030 và năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
516/UBND-VP 08-03-2022 V/v hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công liên thông từ hệ thống Một cửa điện tử sang hệ thống Quản lý văn bản điều hành
18/PA-UBND 07-03-2022 Phương án Vận động ủng hộ, đóng góp Quỹ“Đền ơn đápnghĩa”và Quỹ “Bảo trợ trẻ em”năm 2022trên địa bànhuyệnVăn Quan
77/KH-UBND 04-03-2022 Kế hoạch Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên huyện Văn Quan năm 2022
76/KH-UBND 04-03-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi 90 tuổi trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
75/KH-UBND 04-03-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác giảm nghèobền vững giai đoạn 2022-2025,định hướng đến năm 2030trênđịa bàn huyện Văn Quan
666/QĐ-UBND 03-03-2022 Quyết định Về việc thành lập Tổ giúp việc, Thư ký Tổ giúp việc xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu tỉnhLạng Sơn thuộc phạm vi huyện Văn Quan
71/KH-UBND 03-03-2022 Kế hoạch Hoạt động thông tin đốingoại trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
70/KH-UBND 03-03-2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
69/KH-UBND 02-03-2022 Kế hoạch Trồng cây chủ lực Hồi, Sở trên địa bàn huyệnVăn Quannăm 202
65/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022
276/UBND-VP 28-02-2022 Công văn về việc vận động xã hội hóa cho công tác phòng, chống dịch COVID-19
67/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Văn Quan năm 2022
66/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện “Đề ánBảođảm tái hòa nhập cộng đồngđối vớingười chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm 2022
63/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
142/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật năm2022
64/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
68/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Triển khai công tác thông tin tuyên truyền,quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
62/KH-UBND 25-02-2022 Kế hoạch Tổng kết và khen thưởng Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
566/QĐ-UBND 24-02-2022 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
61/KH-UBND 23-02-2022 Kế hoạch Thả cá con giống trong dịp đầu năm 2022
236/UBND-NN 22-02-2022 Công văn về việc tăng cường công tácphòng,chống đói, rét cho vật nuôi
14/PA-UBND 22-02-2022 Phương án Vận động ủng hộ, đóng góp Quỹ Ra quân đầu xuân năm 2022trên địa bàn huyệnVăn Quan
15/KH-UBND-CĐTKV 22-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyệnVăn QuanvớiTrường Cao đẳng Than -Khoáng sản Việt Namvềcông tác đào tạo nghề và giải quyết việc làmnăm 2022
58/KH-UBND 22-02-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn huyện Văn Quannăm 2022